Aanpak

Ivo Schouten heeft een uitgebreid netwerk van specialisten. Hij beschikt over uitgebreide ambulante en klinische psychiatrische ervaring, is een ervaren arboadviseur bedrijfsmaatschappelijk werker/coach, vertrouwenspersoon, groepswerker en praktijkondersteuner GGZ zaken.

Het zijn niet de gebeurtenissen die ons angstig maken maar de gedachten die we over die gebeurtenissen hebben. Bewuste en onbewuste processen spelen zich in ons hoofd af. Dat is wat Ivo Schouten onder Hoofdzaken verstaat en wat hem boeit.

Snelheid

Voor dringende hoofdzaken kunt u rekenen op snelle actie, flexibele maximale inzet en betrokkenheid. Uw mail en voicemail worden dezelfde dag beantwoord. Na een intake kunt u binnen 24 uur een heldere offerte en advies verwachten.

Gesprekken vinden bij voorkeur plaats op het werk vanwege snelheid en de kortere lijnen met betrokkenen. Ivo Schouten kan ook over neutrale en gemakkelijk bereikbare spreekuurlocaties beschikken.

Betrouwbaarheid

Openheid en eerlijkheid zijn belangrijke ingrediënten. Zonder vertrouwen kan Ivo Schouten zijn werk niet doen. Vertrouwelijke zaken worden vertrouwelijk behandeld. Trajecten worden halverwege en aan het eind geëvalueerd. De resultaten van interventies zijn helder en worden, indien u dat wenst, in een eindverslag vastgelegd.

Individualiteit

De basis van elk traject is een goede relatie. Het succes van een traject wordt vooral bepaald door de mate waarin de klant de relatie positief of negatief ervaart.

Om een goede relatie tot stand te brengen maakt Ivo Schouten gebruik van Rogeriaanse (Cliënt centered) technieken. Positieve beïnvloeding in veranderingsprocessen is alleen mogelijk wanneer u de therapeut als ‘echt’ en eerlijk ervaart. Zonder ‘klik’ wordt er geen traject gestart. In de gereedschapskist zit op de klant afgestemd gereedschap, flexibiliteit en een gezonde dosis humor.

Professionaliteit

De blik van Ivo Schouten is steeds gericht op ’te behalen resultaten’. Soms is daarvoor cognitieve gedragstherapie nodig, soms een spiegelende of structurerende benadering of andere agogische technieken. Door de beschikking over een uitgebreid netwerk vindt optimale doorverwijzing plaats (indien dat nodig is).

Een traject is in principe kortdurend. De gemiddelde frequentie is 4 à 5 gesprekken. Er wordt vooraf een indicatie gegeven van het aantal te besteden gesprekken met de daarbij behorende kosten. Gesprekken duren maximaal een uur. In de huisartsenpraktijk duurt een consult een half uur.
Ivo Schouten doet de dingen die in de praktijk effectief zijn gebleken. Om professioneel en scherp te blijven neemt hij deel aan intervisiegroepen en onderneemt hij bijscholingsactiviteiten.